Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i informacje dotyczące plików cookies poinformuje Cię o trybie postępowania z danymi osobowymi a także sposobie wykorzystywania plików cookies na witrynach internetowych, będących własnością Rafała Chmielewskiego, a zatem na: web.lex, Podwójne Opodatkowanie, Pamiętnik Adwokata, W drodze do kancelarii, e-Marketing prawniczy oraz Ja, Przedsiębiorca.

Administratorem Twoich danych osobowych strony jestem ja – Rafał Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „web.lex Rafał Chmielewski” oraz  w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „web.lex Bookkeeping”.

Kontakt z administratorem możliwy jest w każdej chwili pod adresem: administratordanychosobowych@web-lex.pl

Zobowiązanie

Zanim przejdę do szczegółów musisz wiedzieć, że chociaż zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez osobnego powiadomienia o tych zmianach, to nigdy nie sprzedawałem i nie udostępniałem (nie robię tego teraz ani nie będę tego robił w przyszłości) osobom i podmiotom trzecim żadnych danych osobowych w celach innych, niż są niezbędne to prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej (księgowość, serwer). Twoja osoba, a w tym Twoja prywatność, są dla mnie wszystkim na tym pięknym Świecie.

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

Część 1

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuję znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Rafał Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „web.lex Rafał Chmielewski” oraz w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „web.lex Bookkeeping”, z siedzibami przy ul. Kordiana 75D w Warszawie
 2. Witryna – strona www albo blog o adresach www.web-lex.pl, www.PodwojneOpodatkowanie.pl, www.PamietnikAdwokata.pl, www.Wdrodzedokancelarii.pl, www.e-MarketingPrawniczy.pl oraz www.JaPrzedsiębiorca.biz
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z powyższych witryn.
 4. Biuletyn – newsletter wysyłany nieregularnie do Użytkowników, którzy dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe w tym celu
 5. Subskrypcja bloga – newsletter wysyłany automatycznie przez system bloga do Użytkowników w chwili zamieszczenia w nim postu, informujący o tym fakcie.
 6. Blog – rodzaj witryny internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy, umożliwiający komentowanie przez Użytkownika zawartych w nim postów
 7. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 8. Cookies – niewielkie informacje wysyłane przez witrynę, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

Część 2

 1. Każdy Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Witrynie, takich jak formularz zapisu na Biuletyn i formularz Subskrypcji bloga oraz formularz umożliwiający skomentowanie artykułu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest oczywiście Administrator.
 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi na formularzu zapisu przetwarzane są  wyłącznie w celu w jakim zostały pobrane: w celach wysyłki Biuletynu, Subskrypcji oraz w celu ekspozycji komentarza Użytkownika.
 4. Administrator zapewnia i gwarantuje pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
 6. Administrator nie udostępnia ani tym bardziej nie sprzedaje przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione we właściwy sposób przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługujeprawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach powyżej wskazanych formularzy są utrzymywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski u podmiotów gwarantujących poufność i bezpieczeństwo tych danych oraz stosują tak zwany wysoki poziom zabezpieczeń systemu informatycznego. W przypadku Biuletynu, serwer utrzymywany jest przez ….. natomiast w przypadku Subskrypcji bloga oraz skomentowania artykułu serwer utrzymywany jest przez centrum danych Beyond z siedzibą w Poznaniu (ul. Dziadoszańska 9)
 10. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom:
 • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze pozyskanych w drodze Subskrypcji bloga przez Użytkownika, albo w wyniku pozostawienia przez Użytkownika w blogu komentarza – Zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa
 • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze pozyskanych w wyniku zapisu Użytkownika na Biuletyn – Majewski Business Consulting z siedzibą przy ul. Łańcuckiej 12a/8, 80-809 Gdańsk

Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryn co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2. W ramach witryn mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryn,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik witryny może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryn Administratora, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynach z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem www.e-marketingprawniczy.pl, zwany dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Usługodawca – Rafał Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą web.lex Rafał Chmielewski , zamieszkały: w Warszawie przy Al. Gen. Chruściela 37/39/189, adres e-mail: rafal.chmielewski@web-lex.pl, REGON 511361159, NIP 9521451997

Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi bloga o tematyce e-marketingu prawniczego, kierowanego do osób, które wykonują regulowany zawód prawniczy w szczególności radców prawnych i adwokatów. Blog ma na celu świadczenie na rzecz Usługobiorców usług z zakresu e-marketingu prawniczego a także wymianę myśli i poglądów użytkowników poprzez umożliwienie dodawania komentarzy do poszczególnych wpisów publikowanych na blogu.

Usługobiorca – Przedsiębiorca lub osoba wykonująca zawód prawniczy, która jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, która zapisała się na Biuletyn e-marketingowy.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.),– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy.

Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i Użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

Biuletyn e-marketingowy – jest usługą świadczoną drogą elektroniczną polegającą na wysyłce e-mailingu, zawierającego informacje handlowe z zakresu e-marketingu prawniczego do Usługobiorców, które udostępniły w tym celu swój adres e-mail.

Usługa szkolenia on-line – polegające na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po zawarciu umowy o świadczenie usługi szkolenia i uiszczeniu kwoty należnej za szkolenie (szkolenia on-line).

Usługa szkolenia off-line – polegające na umożliwieniu Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innych miejscach w następstwie zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie usługi szkolenia.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługi bezpłatne w szczególności:

a) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców i innych użytkowników treści Serwisu i komentarzy zamieszczanych w Serwisie;

b) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczanymi przez Usługodawcę na blogu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;

c) przesyłanie Biuletynu E-Marketingowego do Usługobiorców, którzy dokonywali zapisu na Biuletyn, zawierającego treści z zakresu e-marketingu prawniczego oraz informacje handlowe w  tym oferty w zakresie szkoleń świadczonych przez Usługodawcę;

2. Usługi płatne:

1) Szkolenia on-line – polegające na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po zawarciu umowy o świadczenie usługi szkolenia on-line (szkolenia on-line)

2) Szkolenia off-line – polegające na umożliwieniu Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innych miejscach w następstwie zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie usługi szkolenia off-line.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 pkt 1a) następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę lub Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania treści bloga lub komentarza do bloga).

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 b) następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę lub Użytkownika do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:

 • nazwy Usługobiorcy lub Użytkownika, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim
 • adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy

Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 c) następuje przez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu zapisu na Biuletyn, zamieszczonym na blogu.

Zawarcie umowy usługi świadczenia szkolenia on-line następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy opłaty za Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz zgodnie z ofertą przesłaną przez Usługodawcę.

Zawarcie umowy świadczenia szkolenia off-line następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy opłaty za Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz zgodnie z ofertą przesłaną przez Usługodawcę.

§ 5.USŁUGI

Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi w zakresie wysyłki Biuletynu e-marketingowego jest e-mailing treści z zakresu e-marketingu prawniczego jak również przesyłanie oferty szkoleń w zakresie e-marketingu prawniczego.

Przedmiotem szkolenia on-line jest udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do video-szkoleń znajdujących się na stronie Serwisu, po uiszczeniu kwoty należnej za szkolenie.

Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi szkolenia off-line jest umożliwienie Usługobiorcy uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę off-line w siedzibie Usługodawcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Usługodawca zastrzega, że niektóre Szkolenia mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

Usługodawca wysyła do Usługobiorców e-mailing z ofertą handlową określającą szczegółowe warunki zawarcia umowy o świadczenie szkolenia on-line oraz off-line w szczególności temat szkolenia, termin, cenę szkolenia, datę ważności oferty.

Usługobiorca, który zaakceptował ofertę szkolenia on-line lub off-line zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie na warunkach określonych w ofercie i Regulaminie, następnie niezwłocznie powiadamia Usługodawcę o przyjęciu oferty.

Po zawiadomieniu Usługodawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa wyżej oraz i uznaniu jego rachunku bankowego kwotą należną za daną usługę, Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej zostaje przesłane hasło dostępu do zakupionego szkolenia w przypadku szkoleń on-line a w przypadku szkoleń off-line ustalane są ostateczne szczegóły spotkania.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

Uczestnictwo w niektórych Szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu lub przy pomocy Biuletynu.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Regulaminie i na warunkach określonych w ofercie.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

Korzystając z Serwisu Usługobiorcy i Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję.

§ 7. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

Niedopuszczalne jest zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • Wulgaryzmów
 • Obraźliwych sformułowań
 • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.

Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

Usługobiorca lub Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców i Użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców i Użytkowników.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Usług.

Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Udostępniając formularz kontaktowy Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.

Usługobiorca udostępniając swój adres e-mail w celu zapisu na Biuletyn e-marketingowy oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w szczególności adresu e-mail w celu przesłania mu drogą elektroniczną treści marketingowych oraz ofert zawartych w Biuletynie e-marketingowym.

Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

§ 10. COOKIES

Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

4. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 ust. 2 Regulaminu.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

 • w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login),
 • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług określonych w Regulaminie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna.

Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia off-line na mniej niż 10 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 10-dniowego terminu, którym mowa w ust. 3 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Usługobiorca opłacający Usługę szkolenia on-line przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi

Użytkownik może zrezygnować z usługi przysyłania Biuletynu w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia zmienionej wersji Regulaminu.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych. Zmiana może być uzasadniona zmianą powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma wpływ na niniejszy regulamin jak również potrzebą wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług lub nowych funkcjonalności dla usług już istniejących.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: rafal.chmielewski@web-lex.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014.