In-house Lawyers i blogi prawnicze

przez dnia 20 września, 2010

Właśnie ukazał się raport, wykonany na zlecenie GreenTarget (konsulting w branży profesjonalnej), dotyczący wykorzystania dla celów profesjonalnych mediów społecznościowych (Facebook, Blog, Twitter, LinkedIn, Wikipedia) przez prawników zatrudnionych w firmach spoza branży prawniczej (in-house lawyers).

Raport oczywiście dotyczy rynku amerykańskiego, ale ciekawe trendy za oceanem mogą mieć wpływ na nasze lokalne środowisko, dlatego warto przytoczyć kilka wniosków z raportu tego płynących.

1. Najczęściej wykorzystywane media wśród tej grupy prawników, to LinkedIn, blogi oraz Wikipedia;

2. Pomimo tego, że większość z nich nadal uważa tradycyjne źródła informacji za najbardziej wiarygodne i godne uwagi, 43% uznało blogi prawnicze za ważne źródło wiedzy profesjonalnej;

3. Blogi są najczęściej użytkowanym źródłem wiedzy wśród prawników w największych firmach (dochód od 1,5 miliarda do 9,9 miliarda $); przy czym 35% z nich odwiedziło jakiś blog prawniczy w ciągu ostatnich  24 godzin, a 54% – w ciągu ostatniego tygodnia;

4.45% firm z dochodem mniejszym niż 10 milionów $ wskazało blogi jako jedno z najważniejszych źródeł informacji;

5. 27% badanych prawników wskazało blogi, jako źródło informacji, na bazie której byliby skłonni zatrudnić prawnika z firmy zewnętrznej, ale tego samego zdania było już 37% prawników w wieku 30-39 lat i było to dla nich drugie, po poleceniu, źródło informacji o doświadczeniu;

6. 74% prawników w wieku 30-39 lat preferuje Smartphony, jako narzędzie do odbioru informacji biznesowej.

Zwiększą ilością danych można zapoznac się w raporcie Corporate Counsel, New Media Engagement Survey.

Jaki generalny wniosek można wyciągnąć z tych liczb?

Ano taki, że na pewno znaczenie mediów społecznościowych w pracy prawników będzie wzrastało. Wynika to z tego, że młodsi prawnicy znacznie częściej z nich korzystają w celach profesjonalnych, ale również sami „in-housi” przyznają (53%), że spodziewają się w ciągu 6 najbliższych miesięcy do roku wzrostu znaczenia w ich pracy owych mediów i narzędzi.

Ciekaw jestem, jak szybko nasze blogi prawnicze znajdą takie zaufanie u naszych prawników, jak za oceanem. Bo że znajdą, to nie mam co do tego wątpliwości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: